Zoals al eerder vernoemd, wordt de winst die gemaakt wordt geïnvesteerd om een schooltje op te bouwen in Agra. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier terecht en kunnen algemene lessen volgen.Gezien er veel straatkinderen van verschillende leeftijden zijn en ze zich op vrijwillige basis kunnen aanmelden om deel te nemen aan de lessen die worden gegeven, proberen we de lessen zo algemeen mogelijk te maken om zo een groot mogelijke doelgroep aan te spreken. 

Er wordt vooral gefocust op sociale vaardigheden en taalvaardigheid. Gezien de meeste kinderen sinds heel jonge leeftijd al op straat wonen, denk hierbij aan kinderen zo jong als 2 jaar. Dan worden ze door andere straatkinderen opgevoed. Hierbij leren ze vooral de vaardigheden die ze nodig hebben om op straat te overleven. Helaas zijn deze vaardigheden gebaseerd op criminele praktijken zoals het zakkenrollen van volwassenen bijvoorbeeld. Gezien het hier gaat om kinderen, waarvan de fysieke dimensies als klein en dun kunnen worden gekenmerkt door de ondervoeding, worden ze regelmatig aangesproken door criminele bendes om zaken te gaan stelen in kleine winkels, elektronicazaken en dergelijke. Daarnaast worden ze door deze bendes ook ingezet om drugs te verkopen. Ze krijgen hiervoor dan een extreem klein deeltje van de buit en een beetje van ‘het spul’ zelf dat werkt als een soort lijm. Door hieraan te snuiven verdwijnt het hongergevoel, worden ze alert en hebben ze heel veel energie. Deze soort lijm is heel verslavend waardoor het nog extra bemoeilijkt wordt om deze straatomgeving te verlaten.

 Met het schooltje dat we willen oprichten willen we deze kinderen in eerste plaats een omgeving bieden waar ze tot rust kunnen komen. Een omgeving waar andere mensen om hun persoonlijk geven en die hulp aanbieden om deze verder te ontwikkelen. Een vertrouwde omgeving met structuur, voorspelbaarheid en stabiliteit.

 Voor het project wordt ook gewerkt met vrijwilligers. Op dit moment staat alles nog in de kinderschoenen maar zodra we het gebouwtje kunnen afmaken hebben we het idee om te beginnen met 10 leerkrachten ter beschikking te stellen en een maatschappelijk werker. Een persoon die verantwoordelijk is voor de wettelijke regelgeving etc.

 Wanneer het schooltje openstaat om kinderen te ontvangen, hebben we niet het idee dat het direct storm zal lopen. Maar we willen dit aantal leerkrachten, sociaal werkers inzetten voor het project om de kinderen te laten zien dat ze er voor hun zijn.

 Uiteraard zullen de leerkrachten zich ook in de wijken gaan begeven om contact te zoeken met de doelgroep en hen te laten aanvoelen dat ze altijd welkom zijn. Wat er ook gebeurt.

 We schatten dat de bouw van het schooltje en het te werk stellen van de vrijwilligers nog een 6tal maanden in beslag zal nemen maar dit weten we echter nooit 100% zeker omdat het van zoveel verschillende factoren afhankelijk is. Wat het meeste tijd in beslag neemt, is om de vergunning aan te vragen en de toestemming ontvangen van de overheid.